toimisto puh. 015 258 181, päivystys puh. 0400 653 880

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

päivitetty 19.04.2018

1. Rekisterinpitäjä

Imupalvelu Luukkainen Ky
Taitajantie 1
57210 Savonlinna

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Hirvonen
puh. +358 15 258 181
matti.hirvonen@ip-luukkainen.fi

3. Rekisterin nimi

Imupalvelu Luukkainen Ky:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan palveluiden tuottamiseen, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

  • Nimi
  • Osoite
  • Henkilö- tai y-tunnus
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutustiedot
  • Palvelun kohteena olevan kiinteistön tiedot
  • Mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme.
Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.
Tietoja (nimi, osoite, puhelinnumero) voidaan siirtää palvelun tuottamiseen osallistuville alihankkijoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilyttämisen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan oman henkilökunnan sekä palvelun tuottamiseen osallistuvien yritysten henkilökunnan henkilökohtaiset salasanalla suojatut käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sekä arkistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon toteuttamiseksi ja sen asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Asiakas voi päivittää omia tietojaan olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.