toimisto puh. 015 258 181, päivystys puh. 0400 653 880

YRITYS

Imupalvelu Luukkainen Ky

Imupalvelu Luukkainen Ky aloitti toimintansa ympäristönhuoltopalvelualalla jo reilun puoli vuosisataa sitten – vuonna 1965. Kuluneita vuosikymmeniä on leimannut sekä voimakas kasvu, että yrityksen kehittyminen vastaamaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja jätehuollon uusiutuviin säädöksiin. Yrityksen alkutaipaleella työllisti yksinkertainen jätteiden kerääminen ja kuormien toimittaminen kaatopaikalle. Tänään vastassa ovat huomattavasti suuremmat haasteet: jätehierarkian kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet, kiertotalous ja muuttuva lainsäädäntö.

Lainsäädännön ja kuluttajien vaatimustason kasvu on merkinnyt myös jätehuollon toimintojen eriytymistä yhä pienempiin ja hienojakoisempiin osa-alueisiin, jotka kaikki vaativat omaa erityisosaamistaan. Jätteiden keräämisestä on tullut ympäristönhuoltoa, jota valvotaan tarkoin viranomaisluvin. Toimintamme perustana ovat kahdenväliset sopimukset asiakkaidemme kanssa. Näin takaamme luottamuksellisen asiakassuhteen ja toimivan toimintaympäristön.

Imupalvelu Luukkainen Ky palvelee asiakkaitaan mm. seuraavilla osaamisalueilla:

  • Sekajätteen- ja paperinkeräys
  • Paperin-, pahvin- ja kartonginkeräys yrityksiltä
  • Lasin- ja pienmetallinkeräys yrityksiltä
  • Muovinkeräys yrityksiltä
  • Syväkeräyssäiliöiden tyhjennys sekä suursäkkien toimitus ja tyhjennys
  • Imuautopalvelut, myös vaarallisten aineiden kuljetus
  • Viemäreiden avaamiset, sulatukset ja jätevesikaivojen pesut
  • Viemäreiden kuvaus
  • Vaihtolavapalvelut
  • Jäteastioiden myynti ja vuokraus sekä niiden vuosittainen pesu ja huolto

Ympäristönhuoltoalan kehitys ja jatkuva teknistyminen näkyvät mm. säiliö- ja viemärihuollon toiminnoissa. Imupalvelu Luukkainen Ky on vastannut teknisiin haasteisiin ja voimmekin tarjota viemärien huoltoon modernit ja tehokkaat yhdistelmäautot imu- ja painevarustein. Yhdistelmäauton varustuksesta löytyy mm. öljypoltin, jolla paineistettu vesi saadaan lämmitettyä. Näin viemärien sulatus ja rasvaisten viemäreiden pesu saadaan suoritettua tehokkaasti. Työn lopputulos voidaan tarkastaa vielä viemärinkuvauskameralla.

Ohjaamme keräyskuormat suoraan eri jätemateriaalien luvanvaraisiin vastaanottopisteisiin. Alueemme jäteyhtiö on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Tämä Savonlinnan kaupungin ja kolmen muun osakaskunnan omistama yhtiö huolehtii alueellamme jätelain säätelemästä yhdyskuntajätteiden loppusijoituksesta sekä vaarallisten- ja erityisjätteiden käsittelystä.

Otamme yhteiskuntavastuumme tarkoin huomioon toiminnassamme. Osoituksena tästä olemme jo vuodesta 2000 ylläpitäneet PKY-LAATU -sertifioitua toimintajärjestelmää, jonka vahvistaa riippumaton auditointi. Imupalvelu Luukkainen Ky kuuluu myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ympäristöjaostoon, josta saamme jatkuvasti ajanmukaista tietoa toimialaamme liittyvistä ohjeista ja määräyksistä. Tämä hyödyttää sekä meitä että asiakkaitamme.